Pamiętajcie o terminach! 🔥
Wiemy, że wszyscy bardzo czekacie na ZUKa, ale czasami zdarzają się jakieś w(y)padki🫣. Dlatego jeśli chcecie przepisać pakiet, to przypominamy, że ZMIANY ZAWODNIKÓW SĄ MOŻLIWE TYLKO DO 19.01 ❗️Po tej dacie żadne maile ani wnioski o zamianę nie będą rozpatrywane. Prosimy o uszanowanie regulaminu.