My Team Polska

„Czy wiesz, że od 2015 roku firmy i instytucje, które składają deklaracje roczne PIT w ilości powyżej pięciu sztuk są zobligowane do wysyłania ich w formie cyfrowej podpisując je za pomocą certyfikatu kwalifikowanego?”

„Czy wiesz, że od 2015 roku Naczelnik urzędu skarbowego dokonywać będzie potwierdzenia zarejestrowania podatnika, jako „podatnika VAT czynnego” lub jako „podatnika VAT zwolnionego”, wyłącznie na wniosek zainteresowanego?”

„Czy wiesz, że nieprzekazanie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych będzie traktowane jako wykroczenie skarbowe karane grzywną, która będzie mogła wynieść od 175 zł do 35.000 zł?”

Takimi tematami zajmuje się dla nas My Team Polska i mamy spokojną głowę 😀

myteam_bnksiegowy_bn