[Uwaga! Trasa i organizacja zawodów uległy zmianie zgodnie z Komunikatem startowym z 8.03.2019]

 

Regulamin VI Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego im. Tomka Kowalskiego

data: 9-10 marca 2019 r.

Cele imprezy

  • Promocja walorów turystycznych Karkonoszy.
  • Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.
  • Popularyzacja długodystansowych biegów górskich oraz zimowej turystki górskiej.

 

Organizatorzy

Agnieszka Korpal tel. 698741672
Anna Kautz tel. 607590756
Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
Poco Loco sp. z o.o.

biuro@ultramaratonkarkonoski.pl

Zabezpieczenie trasy: Karkonoski Oddział GOPR

III. Program zawodów

Piątek 8 marca 2019 r.
Biuro zawodów otwarte będzie w piątek od godz: 14 – 21:30


16:30 – 20:00  
Prelekcje i spotkania z Gośćmi :

16:30 – „Gram w czerwone” – Rafał Bielawa o ultra przez pryzmat GSB i GSS
17:15 – „Tristory” – Michał Rajca, dwukrotny zwycięzca ZUKa, zwycięzca jednego z najtrudniejszych górskich triathlonów na świcie SwissMan Extreme.
18:00 – „W pogoni za rekordami – Fastest Known Times na najdłuższych i najkrótszych trasach” – Krzysztof Dołęgowski
19:00 – „Moab 240 Endurance Run” – Piotr Hercog

20:00 – Obowiązkowa odprawa techniczna 

21:00 – „Tomek” – pokaz filmu o Tomku Kowalskim

Sobota 9 marca 2019 r.

[Uwaga! Trasa i organizacja zawodów uległy zmianie zgodnie z Komunikatem startowym z 8.03.2019]

godz. 4:45 – zbiórka, Karpacz
godz. 4:45-5:30 – sprawdzanie sprzętu obowiązkowego Zawodników przy wchodzeniu do autobusów
godz. 5:30 – wyjazd autobusów spod DW Mieszko w Karpaczu na Start w Jakuszycach (Szklarska Poręba)
(w przypadku spóźnienia Zawodnika na wyjazd autobusu, Zawodnik będzie musiał dotrzeć na start własnym środkiem transportu)
godz. 6:15 – zbiórka na Starcie Szklarska Poręba – Polana Jakuszycka

 

POLANA JAKUSZYCKA, SZKLARSKA PORĘBA

godz. 6:30 START VI Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego im. Tomka Kowalskiego

 

DEPTAK W KARPACZU

godz. 16:00 – Oficjalny limit czasu na mecie w Karpaczu

 

godz. 18:00 – Oficjalny limit czasu na mecie w Karpaczu

godz. 18:00 – „Dreamland” – pokaz filmu o Macieju Berbece – DW Mieszko

godz. 20:00 – Zakończenie, wręczenie nagród – DW Mieszko

godz. 21:00 – Afterparty – DW Mieszko

godz. 21:30 – KONCERT – DW Mieszko

 

IV. Trasa

1. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora.

2. Trasa prowadzi szlakami turystycznymi Karkonoszy oraz drogami wewnętrznymi Nadleśnictw Szklarska Poręba oraz Śnieżka. Wytyczona zostanie za pomocą taśm koloru żółtego na całym swoim przebiegu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwidleń czy miejsc zmiany szlaku (zły kierunek oznaczony zostanie taśmą czerwoną).

3. Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub ich przestawianie, które mogą wprowadzić w błąd co do przebiegu trasy zawodów. Zawodnicy łamiący te zasady otrzymają kary czasowe lub zostaną zdyskwalifikowani.

4. W niewielkiej części trasa przebiega po drogach publicznych. Zawodnicy mają w takich sytuacjach obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego. Łamanie tych zasad wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

5. Przebieg trasy:

 

  • Uwaga – trasa została zmieniona ze względu na fatalne warunki atmosferyczne

Start: Szklarska Poręba – Polana Jakuszycka -> zielony szlak z obejściem -> Wodospad Kamieńczyk -> Hala Szrenicka -> Śnieżne Kotły -> Przełęcz Karkonoska -> Schronisko Odrodzenie -> Droga Sudecka -> Strzecha Akademicka -> Wilcza Poręba -> stok narciarski “Kolorowa”-> Meta: Deptak w Karpaczu

6. Dystans – około 44 km
7. Na trasie zlokalizowane są trzy punkty odżywcze (herbata, woda, izotoniki, owoce, słodycze): w Schronisku na Hali Szrenickiej, w Schronisku Odrodzenie (także ciepły posiłek) oraz schronisko w Strzesze Akademickiej. Na Mecie na Zawodników czekać będzie kolejny ciepły posiłek.

V.  Limity i organizacja trasy

1. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 9.5 godziny. Limit całkowity oraz limity na poszczególnych punktach mogą ulec zmianie, o czym wszyscy Zawodnicy zostaną powiadomieni w formie komunikatu przedstartowego na stronie internetowej w Aktualnościach oraz na Facebooku lub w trakcie odprawy obowiązkowej

2. Na trasie obowiązują 3 limity czasowe. Po ich przekroczeniu Zawodnicy nie mogą kontynuować zawodów i są zobowiązani do oddania numeru startowego Sędziemu.a

a) Hala Szrenicka: 9:00

b) Odrodzenie: 11:00

c) Strzecha Akademicka: 14:00

3. Nie zezwala się na rezygnację z udziału w biegu w innym miejscu niż punkt odżywczy lub miejsce przebywania sędziów lub ratowników GOPR. Jest to podyktowane kwestią bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się schodzenia z trasy na własną rękę, nie informując o tym Sędziego, Organizatora lub Ratownika GOPR. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

4. Podczas trwania zawodów Zawodnik musi mieć na sobie numer startowy. Numer startowy musi być umieszczony na Zawodniku w miejscu widocznym, na przodzie ciała, tak by mógł być odczytany przez Sędziego.

5. Oprócz Sędziów w Punktach Odżywczych będą także Sędziowie na poszczególnych punktach na trasie biegu oraz Sędziowie lotni.

6. Zakazana jest zorganizowana pomoc osób trzecich na trasie zawodów. Pomoc można otrzymać TYLKO przy punktach odżywczych (własny support na punktach). Można biec z tzw. zającem, ale nie można korzystać z jego pomocy sprzętowej i żywieniowej na trasie. Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją.

7. W razie stwierdzenia przez ratowników medyczny obecnych na punktach lub ratownika GOPR, że Zawodnik z powodów zdrowotnych nie jest zdolny do kontynuowania zawodów – nie może on brać dalszego udziału w rywalizacji.

8. W Biurze Zawodów w piątek oraz w sobotę przed wyjazdem autobusów Zawodnicy mogą zostawiać depozyt na metę. Worek na depozyt będzie dostępny przy odbiorze pakietu startowego.

VI. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego może zostać każda osoba spełniająca kryteria kwalifikacji:

– do dnia Zawodów ukończone 18 lat

ukończenie w terminie od 1.1.2016 do 31.01.2019 minimum dwóch biegów GÓRSKICH, na pełnej trasie i w limicie czasu, o dystansie przynajmniej maratonu.

2. Weryfikacja odbywa się na podstawie przedstawienia bezpośredniego linku do wyników z danych zawodów. W przypadku biegów, które odbywać się będą po dacie zgłoszenia należy poinformować o tym Organizatora w formularzu zgłoszeniowym w polu tekstowym, a następnie dostarczyć dowód ukończenia danego biegu (link do wyników) do dnia 31.01.2019. W przeciwnym wypadku lub w razie nieukończenia biegu kwalifikującego zgłoszony Zawodnik zostanie wykreślony z Listy Startowej, a opłata wpisowa nie będzie podlegać zwrotowi.

– podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w biegu o dystansie ultramaratonu w zimowych warunkach.

2. Ostateczna decyzja o kwalifikacji Zawodnika należy do Organizatora.

3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która uiściła opłatę startową w terminie 7 dni od zapisu oraz podpisała oświadczenie o starcie na własne ryzyko i braku przeciwwskazań zdrowotnych.

4. Pakiet startowy można odebrać tylko OSOBIŚCIE. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia. Wszyscy zawodnicy muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podpisanie za kogoś dokumentów przez osobę trzecią NIE jest możliwe.

5. Wyjątkiem odebrania pakietu startowego (bez numeru startowego) przez osobę trzecią jest sytuacja, gdy zawodnik rezygnuje z udziału w zawodach. Wówczas należy wysłać do organizatora e-mail z informacją kto odbierze pakiet za danego zawodnika.

6. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów obowiązujących w Karkonoskim Parku Narodowym i jego otulinie.

VII. Zgłoszenia

1. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej biegu: www.ultramaratonkarkonoski.pl

2. Udział w biegach kwalifikujących do udziału w Zimowym Ultramaratonie Karkonoskim 2019 będzie weryfikowany na podstawie dołączonych bezpośrednich linków do wyników.

3. Limit zawodników wynosi 360 osób plus 40 osób z Listy Organizatora.

4. Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 listopada 2018 roku (godz. 12:00) do 20 listopada 2018 roku (godz. 12:00).

5. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń na Zimowy Ultramaraton Karkonoski 2019 zostanie przeprowadzone losowanie (z uwzględnieniem punktu VII.8), z którego wyłonione zostanie 360 osób, które trafią na Listę Zgłoszonych. Lista Zgłoszonych i Lista rezerwowa zostaną opublikowane 26 listopada 2018 o godzinie 12:00.

5a. Procedura losowania
Każdy z zapisanych zawodników ma przyporządkowany jeden los, przy czym w szczególnych przypadkach jest możliwe otrzymanie dodatkowych losów. Dodatkowe losy może otrzymać osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

– Osoby, które dwukrotnie brały udział w losowaniach w edycjach ZUK 2016, 2017 i 2018 i dwukrotnie odpadły w losowaniu (i nie wzięły udziału w wymienionych edycjach) – otrzymują 4 dodatkowe losy

– Osoby, które trzykrotnie brały udział w losowaniach w edycjach ZUK 2016, 2017 i 2018 i minimum dwukrotnie odpadły w losowaniu (oraz nie więcej niż raz brały udział w wymienionych edycjach) – otrzymują 3 dodatkowe losy

– Osoby, które trzykrotnie brały udział w losowaniach  w edycjach ZUK 2016, 2017 i 2018 i trzykrotnie odpadły w losowaniu (oraz nie brały udziału w wymienionych edycjach) – otrzymują dziką kartę i mogą wziąć udział w ZUK 2019 poza procedurą losowania.

6. Pierwsze 360 wylosowanych i zweryfikowanych pod względem kryteriów udziału osób znajdzie się na Liście Zgłoszonych, a pozostałe osoby (zgodnie z kolejnością losowania) zostaną wpisane na Listę Rezerwową.
7. Po opublikowaniu Listy Zgłoszonych zawodnicy będą mieli 7 dni na wpłacenie opłaty startowej. Po zweryfikowaniu wpłat opłaceni zawodnicy trafią na Listę Startową. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto organizatora, miejsce przepada a na listę zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. Osoba z listy rezerwowej ma 7 dni na wpłacenie opłaty startowej, inaczej jej miejsce przepada.

8. W biegu biorą udział tylko zgłoszeni i opłaceni zawodnicy, widniejący na zweryfikowanej Liście Startowej.

9. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego Zawodnika do dnia 15 lutego 2019 roku. W przypadku zamiany zawodników na Liście Startowej konieczne jest wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 zł.

 

VIII. Opłata startowa
1. Opłata startowa wynosi:

280 zł (265 zł wpisowe + 15 zł opłata parkowa) .

Kwotę należy wpłacić na podane konto bankowe.

37 1140 2004 0000 3502 7827 7708
Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
ul. Taczaka 23/4
61-819 Poznań
W tytule wpisując „ZUK 2019” oraz imię i nazwisko.

2. W przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w zawodach, organizator zwraca wpisowe odpowiednio:

do końca grudnia 2018 – zwrot 70% wpisowego,

do końca stycznia 2019 – zwrot 50 % wpisowego.

do 15 lutego 2019 – zwrot 30 % wpisowego.

3. Osobom, które zrezygnują z udziału w zawodach po terminie 15.02.2019 r. oraz osobom, które nie stawią się na Start nie będzie zwracana opłata startowa.
4. Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

5. Członkowie Karkonoskiego oddziału GOPR są zwolnieni z wpisowego, a członkom pozostałych oddziałów GOPR przysługuje 50% zniżka. Brak jest także wymogu ukończenia biegów kwalifikacyjnych.

6. Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

  • W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:

 

– start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu, numery startowe oraz obsługę trasy
– transport z Karpacza na miejsce startu zawodów (Szklarska Poręba – Polana Jakuszycka)
– bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz specjalną opłatę do KPN związaną z organizacją imprezy sportowej na terenie Parku
– pamiątkową koszulkę
– dostęp do węzłów sanitarnych przed i po zawodach
– ubezpieczenie kosztów ratownictwa na czas zawodów (10-11.03) na terenie Polski i Czech
– zabezpieczenie medyczne
– zabezpieczenie ratownicze GOPR na trasie
– napoje (woda niegazowana, izotonik, kawa, herbata) oraz przekąski (owoce, słodycze) w czterech punktach odżywczych
– ciepły posiłek w jednym punkcie odżywczym na trasie oraz posiłek regeneracyjny na mecie
– worek na depozyt na metę
– medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg
– puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników
– inne świadczenia w miarę możliwości Organizatora

IX. Klasyfikacja
1. Będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn.

2. Nagrodzonych będzie 6 pierwszych osób w kategorii OPEN mężczyzn oraz 6 w kategorii OPEN kobiet.

X. Nagrody
1. W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn: puchary lub statuetki dla miejsc 1-3 oraz nagrody rzeczowe

2. Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.

XI. Wyposażenie obowiązkowe

1. Każdy uczestnik, podczas całego biegu, zobowiązany jest do posiadania wyposażenia obowiązkowego, które obejmuje:

– Ubiór dostosowany do zimowych warunków pogodowych (może być zimno, śnieżnie i wietrznie)
– Kurtka wodoodporna z długim rękawem
– 1 para rękawiczek (wodo- lub wiatroodporne)
– Czapka / chusta wielofunkcyjna
– Dodatkowa (schowana w plecaku) warstwa docieplająca z długim rękawem
– Plecak lub nerka biegowa mieszcząca CAŁY SPRZĘT OBOWIĄZKOWY
– Czołówka z naładowanymi bateriami
– Para ogrzewaczy chemicznych (zapakowanych)
– Pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 0,75 litra
– Włączony i naładowany telefon komórkowy (z roamingiem) z wgranymi numerami telefonu alarmowego (601 100 300) oraz do organizatora (607590756 lub 698741672)
– Dowód osobisty lub ważny paszport
– Folia NRC o wymiarach przynajmniej 140 x 200cm
– Gwizdek
– Czerwone światło migające (przyczepione do plecaka, nerki lub elementu ubioru na plecach)
– Numer startowy (przypięty w widocznym miejscu, na klatce piersiowej – dostarczony przez organizatora)
– Mapa trasy – dostarczona przez organizatora

2. BRAK którejkolwiek rzeczy z listy obowiązkowej w trakcie zawodów (od startu do mety) skutkować może dyskwalifikacją zawodnika lub przyznaniem kary czasowej (30 minut za każdą brakującą rzecz).

3. Wyposażenie zalecane:

– raczki (bardzo zalecane)
– rakiety śnieżne
– odbiornik GPS z wgraną trasą biegu
– raki
– buty z kolcami
– buty z membraną Gore-tex
– stuptuty
– wodoodporne, wiatroodporne spodnie
– kije trekkingowe – na starcie kije muszą być przymocowane do plecaka lub nerki, grotami na dół

4. Przed wejściem do autobusów dowożących zawodników z Karpacza do Jakuszyc odbędzie się kontrola sprzętu obowiązkowego każdego zawodnika. Sprzęt może być także sprawdzany na trasie oraz będzie sprawdzany na mecie.

5. Zawodnicy dojeżdżający na własną rękę na start, nieobecni podczas kontroli sprzętu w Karpaczu, mają obowiązek stawienia się u organizatora na Polanie Jakuszyckiej do godziny 6:30 celem weryfikacji sprzętu obowiązkowego.

6. Zawodnicy nieposiadający wyposażenie obowiązkowego na starcie nie będą dopuszczeni do biegu. Za brak wyposażenia obowiązkowego w trakcie kontroli na trasie i na mecie grozi dyskwalifikacja lub nałożenie kar czasowych.

XII. Bezpieczeństwo
1. Zawody zabezpieczają patrol medyczny oraz Karkonoski Oddział GOPR.

2. Pojazd uprzywilejowany GOPR jadący na sygnałach świetlnych lub akustycznych ma bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy.

3. Zespół ratowniczy pieszy ze środkiem transportu ma bezwzględne pierwszeństwo na szlakach i trasach organizowanego biegu.

4. Ze względów bezpieczeństwa Organizator może zmienić, skrócić trasę lub przesunąć zawody na dzień rezerwowy, którym jest niedziela 11 marca 2018 roku. Decyzję o skróceniu trasy mogą podjąć organizatorzy wraz z zespołem ratowników GOPR dzień przed lub w trakcie zawodów.

5. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja zawodników nastąpi na podstawie tzw. międzyczasów (w punktach odżywczych) lub ostatnich czasów spisanych przez sędziów na trasie.

6. W skrajnych warunkach atmosferycznych zawody mogą zostać odwołane. Decyzję o odwołaniu zawodów podejmuje organizator w porozumieniu z Karkonoską Grupą GOPR. W przypadku odwołania biegu z przyczyn niezależnych od organizatora, opłata startowa nie zostanie zwrócona.

7. Osoby rezygnujące z dalszej rywalizacji będą miały możliwość spędzenia czasu w schronisku. Opuścić schronisko będzie można tylko pod opieką osoby wyznaczonej przez organizatora. Zawodnicy będą schodzić do Karpacza razem z ekipą wolontariuszy danego punktu odżywczego. Dla osób bardzo wyziębionych, opadłych z sił przewidziana jest możliwość noclegu w schronisku. Samodzielnie opuścić schronisko będzie mógł uczestnik, który złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z zawodów oraz o opuszczeniu schroniska na własną odpowiedzialność.

8. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na innych zawodników. Warunki pogodowe mogą być bardzo trudne. Nagły spadek temperatury, mgła, opady śniegu mogą spowodować pogorszenie samopoczucia zawodników. Prosimy więc o udzielanie sobie wzajemnej pomocy. Jeśli zajdzie taka potrzeba prosimy niezwłocznie poinformować o problemie organizatora , sędziów lub ratowników GOPR znajdujących się na trasie i w wyznaczonych punktach.

9. Za ostatnim uczestnikiem biegu będzie poruszał się zespół składający z co najmniej dwóch sędziów, wyznaczony przez Organizatora.

10. Na mapie z trasą zawodów, którą otrzyma każdy zawodnik zamieszczone będą alarmowe numery telefonu oraz numer do Organizatora.

11. W przypadku wystąpienia na trasie miejsc oblodzonych, zawodnicy zostaną o tym poinformowani na odprawie.

12. Zawodnicy są zobowiązani do poruszania się po drogach powiatowych i krajowych w sposób wyznaczony lub nakazany przez Organizatora, Policję lub Straż Miejską. Zobowiązani są również do przestrzegania i wypełniania poleceń wydanych przez obsługę biegu, Policję lub Straż Miejską.

13. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów, podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora. Przy poruszaniu się drogami publicznymi zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad Kodeksu Ruchu Drogowego.

XIII. Ochrona przyrody
1. Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Karkonoskiego Parku Narodowego. Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, a w szczególności zabrania się:

– zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zabierać ze sobą i zostawiać na punktach kontrolnych)
– schodzenia z trasy Biegu poza wyznaczonymi szlakami
– niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk.

    2. Zawodnicy łamiący te zasady otrzymają kary czasowe lub zostaną zdyskwalifikowani.

XIV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin może ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie komunikatu przedstartowego na stronie internetowej w Aktualnościach.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

3. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, zdając sobie sprawę z ryzyka jakie niesie bieg górski w zimowych warunkach na dystansie ultramaratonu, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów. Każdy zawodników podpisuje stosowne oświadczenie.

4. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zawodników, które przerywają rywalizację na trasie.

5. Organizator nie zapewnia noclegów.

6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

7. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie danych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zawodów oraz do późniejszych celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

8. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.