Zmiany w regulaminie

Postanowiliśmy zmienić punkt regulaminu dotyczący przeprowadzania procedury losowania. Szczegóły znajdziecie poniżej oraz w zakładce „regulamin”.

Każdy z zapisanych zawodników ma przyporządkowany jeden los, przy czym w szczególnych przypadkach jest możliwe otrzymanie dodatkowych losów. Dodatkowe losy może otrzymać osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

Osoby, które dwukrotnie brały udział w losowaniach w edycjach ZUK 2015, 2016 i 2017 i dwukrotnie odpadły w losowaniu (i nie wzięły udziału w wymienionych edycjach) – otrzymują 4 dodatkowe losy
Osoby, które trzykrotnie brały udział w losowaniach w edycjach ZUK 2015, 2016 i 2017 i minimum dwukrotnie odpadły w losowaniu (oraz nie więcej niż raz brały udział w wymienionych edycjach) – otrzymują 3 dodatkowe losy
Osoby, które trzykrotnie brały udział w losowaniach w edycjach ZUK 2015, 2016 i 2017 i trzykrotnie odpadły w losowaniu (oraz nie brały udziału w wymienionych edycjach) – otrzymują dziką kartę i mogą wziąć udział w ZUK poza procedurą losowania.

Pierwsze 360 wylosowanych i zweryfikowanych pod względem kryteriów udziału osób znajdzie się na Liście Zgłoszonych, a pozostałe osoby zostaną wpisane na Listę Rezerwową.