Wpłaty

Przypominamy, że termin na dokonanie wpłat wpisowego mija we wtorek 2 grudnia. Osoby, które do tego czasu nie wniosą opłaty zostaną skreślone z listy startowej, a na ich miejsce wskoczą osoby z kolejnego losowania z listy rezerwowej.